تالار زبانشناس

A king poisoned

سلام
خسته نباشید
ببخشید من یک سوال داشتم که در متن نوشته شده a king poisoned
یعنی.شاه مسموم شده .
این مسموم شدن (کلمه poisoned)چه نکته ی گرامری داره؟
صفت هست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «شاهزاده هملت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

The new play will show a king poisoned like Hamlet’s father.

قسمت پر رنگ شده در جمله فوق هم نوعی از عبارت موصولی (adjective phrase) است که فعل موجود در عبارت، مجهول می باشد.
جمله فوق در اصل به شکل زیر بوده است:

The new play will show a king who was poisoned like Hamlet’s father.

قسمت پر رنگ شده در جمله بالا نیز جمله واره موصولی (adjective clause) می باشد. در جمله واره های موصولی که فعل جمله مجهول است، به جز فعل اصلی در مکالمات روزمره تمامی افعال کمکی و ضمیر موصولی حذف می شوند.

مثال های بیشتر:

The boy who was injured in the accident was taken to hospital. (جمله واره موصولی)

The boy injured in the accident was taken to hospital. (عبارت موصولی)

پسری که در تصادف مجروح شد را به بیمارستان بردند.

George showed me some pictures who had been painted by his father. (جمله واره موصولی)

George showed me some pictures painted by his father. (عبارت موصولی)

جورج نقاشی هایی را که پدرش کشیده بود به من نشان داد.

6 Likes