Bias toword action در این جمله یعنی چی؟

I replaced my tendency to overthink the smallest moves with a bias toward action


این تاپیک مربوط به فصل «5 ثانیه برای تغییر زندگیتان» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کتاب «قانون 5 ثانیه»

1 پسندیده

ی اصطلاح توی رشته ی حقوقه یعنی علیه کسی ادعای دعوی کردن (همون حق طلبیدن از دیگران)
این تصویر رو ببینید

من گرایش به “عمل کردن” رو جایگزین تمایلم به فکر کردن بیش از حد به کارهای کوچک کردم.