تالار زبانشناس

ترجمه و ساختار این جمله چیست

my brother,who used to be an outgoing

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Brother by Vic» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۵»)

2 Likes

برادر من، کسی که قبلا ها (یعنی دیگه الان نیست) آدم خوش برخوردی بود

Used to be
مساله ای که در گذشته بوده و دیگه الان نیست

7 Likes

عالی، اصلاح پر کاربردی را بهمون یاد دادید

2 Likes