ترجمه اشتباه؟

I forgot how to make pasta

ترجمه شده : فراموش کرده بودم
نباید باشه فراموش کردم؟
فراموش کرده بودم نمیشه i was forgetting how to make؟؟


این تاپیک مربوط به «لین آشپزی یاد میگیرد» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «نیمچه داستان‌ها»

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
اصلاح می‌شه
ممنون که اطلاع دادین

3 پسندیده

ممنون ک اینقدر دقت دارین

1 پسندیده