معنی None the less equally mean چیست؟

سلام معنی این میشه
Were none the less equally mean

هیچ کدومشون کمتر بدجنس نبود
این درسته ؟

یا اینکه
بدجنسیاشون هم اندازه نبود


این تاپیک مربوط به فصل «سه کشاورز» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. کتاب «آقای روباه شگفت انگیز»

2 پسندیده

سلام
با وجود اینک به ی اندازه بدجنس نبودن

2 پسندیده

مرسی :heart_eyes:

3 پسندیده

با این حال به یک اندازه بدجنس بودن