سوال آزمون MSTR تیرماه 1401

During the colder months, clinics are full of ………. from common cold.
۱) patients suffering
۲) the suffering of patients
۳) patients are suffering
۴) patients that suffering
یکی از اساتید جواب صحیح رو گزینه ی 1 زدند. چرا 4 اشتباهه؟!

1 پسندیده

ترکیب patients suffering ,یک ترکیب اسمیه که بدرستی بعد از of قرار گرفته. گزینه چهار نادرسته چون بعد از that فقط کلمه suffering قرار گرفته که یک ساختار نامشخصه. حتما گرامر مربوط به that به عنوان ضمیر موصولی رو مطالعه کنید.

1 پسندیده

سلام وقت بخیر
هنگامی که در جمله واره موصولی یک [فعل to be] وجود دارد و بعد از آن یا یک فعل با ing و یا فعلی با زمان گذشته داریم می توانیم ضمیر موصولی را به همراه فعل to be حذف کنیم

During the colder months, clinics are full of patients who are suffering from common cold.

گزینه یک Who are حذف شده طبق نکته ای که گفته شد
گزینه چهار فعل to be نداره
گزینه سه ضمیر موصولی نداره
گزینه دوم کلا پرته

2 پسندیده