معنی Backpacking چیه؟

کلمه backpacking در جمله ي زير به چه معناست

i love backpacking with my friends who share the same interestas me.


این تاپیک مربوط به درس «سفر و مسافرت» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تمرین مکالمات روزمره انگلیسی»

کوله پشتی

یه نوع سفر هست

5 پسندیده

در حقیقت یک نوع گردش هست با کوله پشتی که بنده خیلی باهاش آشنا نیستم، ولی در این درس منظور گردش و سفر هست