در جمله زیر کلمه d' مخفف would هستش؟

در جمله زیر آیا d’ ، همون would هست و اگه بله گرامرش چیه، چرا would استفاده میکنیم اینجاها؟

…I’d be grateful


این تاپیک مربوط به درس «ممنونتان خواهم شد» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «الگوهای رایج انگلیسی»

1 پسندیده

با سلام،

مخفف I would است و به همراه صفت که آورده میشه، انتقال مفهوم درخواست و انتظار مودبانه رو می رسونه.

I would be grateful if you consider my application for the position.

3 پسندیده

دقت کن به فعل بعد اگه حالت سوم بود میشه had اگه ساده بود میشه would

2 پسندیده