معنی کلمه Heck چیه

معنی Or heck know در این درس زوتوپیا چی میشود؟ معنی heck چیه؟


این تاپیک مربوط به بخش «بخش 01» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. فیلم «زوتوپیا»

2 پسندیده

کلمه ی heck یعنی به جهنم

6 پسندیده