تلفظ ing با/بدون g؟؟

سلام.
در دقیقه ۴:۱۹ ویدئو آقای هوگ اشاره داره که صدای ing آخرش یک g هم داره درحالی که بقیه اساتیدی که من دیدم میگن g و k در آخر تلفظش نداره و فقط یک صدا از نوع nasal هست که مثل m و n به کمک دماغ ایجاد میشه. تکنیک اساتید اینه که در آخر صدا و قبل از رها کردن زبان از انتهای سقف دهان، ابتدا صدا را متوقف کنید تا اون g یا k ایجاد نشه.

@sahar.salehi


این تاپیک مربوط به درس «درسنامه اصلی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «تلفظ انگلیسی - بدون تلاش»، فصل «پایان کلامی در بعضی حروف»

1 پسندیده