تالار زبانشناس

سلام معنی این قسمت از درسو متوجه نمیشم

they would be able to shade themselves well

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی درخت بدخلق» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

2 Likes

shade اینجا فعل هست. اسمش که میشه سایه. فعل مناسبی در زبان فارسی براش نداریم. شاید بشه اینطوری ترجمش کرد:

اونها قادر بودند که خوب خودشون رو به سایه بندازن (از سایه درخت استفاده کنند)

8 Likes

Shade در جایگاه فعل
سایه انداختن_جلوی تابش نور خورشید را گرفتن

He shaded his eyes with his hands
او با دستانش جلوی تابش نور خورشید به چشمانش را گرفت.
در اینجا
they would be able to shade themselves well
ترجمه
آنها می تونن به خوبی رو خودشون سایه بندازن

1 Likes