اشتباه در ابتدا تلفظ خط دوم داستان

اشتباه در ابتدا تلفظ خط دوم داستان
0

#1

she drew pichtures…

======================
این تاپیک مربوط به درس «قلم‌موی سحرآمیز» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی چهارم»)