تالار زبانشناس

جا افتادگی در متن

And she could only feel peace if she promised to make right
در جمله ی بالا کلمه ی it بعد از make جا افتاده.

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)