چطوری باید مفهوم درست فهمید.It goes on and on forever

A: The ocean is so big.

B: You can’t see the end of it.

A: It goes on and on forever.

در این جمله goes به چه معنیه؟


این تاپیک مربوط به درس «ماهی‌ها همه‌جا هستند» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

3 پسندیده

سلام دوست عزیز
اینجا این عبارت در کل یعنی خیلی بزرگ یا پهناور بودن.

5 پسندیده