عبارت بهتر برای «پولدار شدن»

عبارت بهتر برای «پولدار شدن»
0

#1

توی درس دوم انگلیسی قدرت برای فعل پولدار شدن از «to be rich»، «to get rich»، «to become rich» استفاده کرده.

کدام مورد در چه حالتی باید استفاده بشه؟


#2

جملاتش رو بزارید تا بشه تحلیل کرد. کدام پاراگرافشه؟


#3

هر سه یه معنی رو میدند