تالار زبانشناس

عبارت بهتر برای «پولدار شدن»

توی درس دوم انگلیسی قدرت برای فعل پولدار شدن از «to be rich»، «to get rich»، «to become rich» استفاده کرده.

کدام مورد در چه حالتی باید استفاده بشه؟

1 Likes

جملاتش رو بزارید تا بشه تحلیل کرد. کدام پاراگرافشه؟

1 Likes

هر سه یه معنی رو میدند

1 Likes