چرا sounds , در بعضی جملات s گرفته ؟

سلام و درود


این تاپیک مربوط به «بررسی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «English Pod»، «سطح ساده»، «8- What’s your name again?»

1 پسندیده

در زمان حال ساده وقتی فاعل سوم شخص مفرد باشه فعلمون s میگیره
اینجا هم sound فعلمون هست و چون فاعل سوم شخص مفرد هست پس s میگیره و تبديل به sounds میشه

2 پسندیده