پیشنهاد فیلم مستند

لطفا فیلم Blue planet یا سیاره ابی رو هم بگذارید جای فیلم مستند تو زبانشناس خیلی خالیه . ممنون از برنامه عالیتون

3 پسندیده

2 posts were merged into an existing topic: درخواست فیلم و انیمیشن برای بخش زوم اپلیکیشن زبانشناس