کاربرد to و for در جملات انگلیسی

It semms fine to me

چرا در این جمله از حرف اضافه for استفاده نشده است و اصولا در چه مواقعی از toو چه موقع ازfor استفاده میکنیم


این تاپیک مربوط به درس «تشک جدید» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «زندگی روزمره»

1 پسندیده

سلام و درود
درست ترین حالتش It’s fine with me هست.
حالا فرق to me و for me چیه؟

You can use ‘to me’ when you want to talk about your personal preferences. ‘For me’ is used when you want to express how something affects you or benefits you

وقتی میخوای درباره ترجیحات شخصیت یا نظر خودتو بگی از to me استفاده کنی

For example:
The film was quite boring to me

وقتی هم میخواد تاثیر یا سود چیزی رو، روی خودت بگی از for me استفاده میکنی
For example:
The movie was too dark for me


To me, this is very important’

‘This is very important for me.’

In the first sentence, ‘this’ is very important to you. It might not be important to the others. In the second sentence, ‘this’ is so important in your life that it affects your whole life. It could be so important that it benefits you or changes you somehow.

4 پسندیده

سپاسگزارم