تالار زبانشناس

علت استفاده از گذشته ساده استمراری

از زمان گذشته استمراری بيشتر برای بيان کارهايی استفاده می‌شود که در گذشته اتفاق افتاده و مدتی ادامه داشته‌اند ولی حدود زمانی آنها به طور دقيق مشخص يا مهم نيست.

در کل پرواز گنجشگ زیر بال عقاب مخفی شده بوده، که این کار قبلا انجام شده و مدتی به طول انجامیده

3 Likes