معنی if it was called the

چرا جمله ی if it was called the… . معنی شده:«ایا نام اینجا … است؟»


این تاپیک مربوط به فصل «فصل 01» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «جزیره ی گنج»

اگه جای آیا، و نامیده میشد

سلام دوست عزیز
if تو همه‌ی جمله‌ها معنی اگر نمی‌ده، تو بعضی ساختارها مثل همین جا معنی آیا می‌ده، منظور از it هم همون مسافرخونه هستش. پس معنی جمله می‌شه: “آیا اسم اینجا ادمیرال بن بو است؟”

2 پسندیده

ممنونم

1 پسندیده

یک سوال این جمله if it was called soul معنی اگر روح نامیده میشد، درسته؟