پاسخ به جمله سوالی how did

در بخش زمان گذشته استمراری در پاسخ به جمله سوالی

How did he feel when he was breaking his arm?

نوشته

He was in a lot of pain when he was breaking his arm.
آیا بهتر نبود به صورت زیر پاسخ میداد؟
He felt a lot of pain when he was breaking his arm


این تاپیک مربوط به درس «زمان گذشته‌ی استمراری» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «داستان های واقعی»، فصل «زندگی یا مرگ»

1 پسندیده

سلام . با توجه به دیکشنری ، هر دو ساختار درسته

She felt a sharp pain in her leg.

Greg was in a lot of pain.

بعید میدونم تفاوتی بینشون باشه .

2 پسندیده