دیلی کانورسیشن(پارتنر)

سلام
پارتنرسطح اینترمدی ایت یا ادونس علاقه مند و مصمم به دیلی کانورسیش
سطحم پری اینتر مدی ایت
واتس اپ ۰۹۳۷۳۷۲۳۰۲۴
متشکرم


این تاپیک مربوط به درس «بزن و در رو» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «مکالمه زبان انگلیسی آسان»، فصل «حمل‌ونقل»

2 posts were merged into an existing topic: دنبال پارتنر زبان انگلیسی میگردی؟ اینجا آگهی کن