تالار زبانشناس

اشتباه تایپی fist به جای first

در پاراگراف زیر به جای کلمه first کلمه fist نوشته شده که همانطوری که گوینده هم میگه کلمه first درست هست.
So we have an experience and we filter it through our beliefs fist and then we decide the meaning.

======================
این تاپیک مربوط به درس «درس واژگان» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «بسته ی انگلیسی قدرت»، فصل «هویت»)

3 Likes

درسته، منم اینو دیدم. اشتباه تایپ شده، پیش میاد دیگه… شاید میخوان ببینن دقت من و شما چقدره :wink:

2 Likes

بله درسته.حق یا شماست.ولی همینجوری هم دقت مون زیاد هست.:wink::yum:

1 Likes

عیبی نداره اینم یه کلمه جدید میشه ما هم یاد میگیریم
:laughing:🖒