تالار زبانشناس

معنی عبارت Holding

She Stayed warm by holding taz and by doing sit-ups.
کلمه holding در این عبارت به چه معناست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «مکالمه فعالانه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های واقعی»، فصل «TAZ برای نجات»)

1 Likes

hold به معنی “نگه داشتن، چسبیدن و گرفتن” هست.

پس معنی این جمله میشه:
او با نگه داشتن (گرفتن) “تاز” گرم باقی ماند.
یا
او با چسبیدن به “تاز” گرم ماند.

2 Likes

سلام
long distance athlete معنی
توی فارسی چی میشه؟

سلام. فکر میکنم اینجا معنی تحت الفظیش میشه ورزشکار مسیر طولانی یا همون دونده دوی استقامت .

2 Likes