تالار زبانشناس

Own یعنی چی در اینجا؟

در جمله زیر own واسه چی اومده و یعنی چی؟they took his own painting

======================
این تاپیک مربوط به درس «عنکبوت در موزه» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

own یعنی مال خود، own painting میشه نقاشی خودش

Such در جمله زیر به چه معناست؟
Such a quiet corner

جمله کاملش را بذار تا معنی کنیم

the spider ended up in a secluded little garden, where he found such a quiet corner

تو این جمله ک own نداره کلا

اینچنین
اینچنین جای ساکتی را پیدا کرد، که در فارسی میشه اصلا ترجمه اش نکرد

…, where he found such a quiet corner that there he was able to spin an even better web ,…

… ،که کنج خیلی ساکتی پیدا کرد که آنجا می توانست تار خیلی بهتری را بتند، …

---------------------------------------------------------------------------------

such به معنای خیلی، آنقدر، آن چنان پیش از اسم یا گروه اسمی (اسم و صفت) می آید. مثال،

I didn’t enjoy the book. It was such a stupid story.

از کتاب لذت نبردم. داستان خیلی احمقانه ای بود.

It was such a good book that I couldn’t put it down.

آن کتاب آنقدر خوب بود که نمی توانستم آن را زمین بگذارم.

3 Likes