تالار زبانشناس

معنی و مفهوم

six thirty چه معنی دارد؟؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «A Trip to Kenting by Cindy» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱»)

یعنی شیش و نیم

six-thirty