معنی We take the floor چیه

مگا معنیش حرف زدن نمیشه ؟
چی باعث میشه floor معنی پیست رقص رو بده ؟


این تاپیک مربوط به «برقص» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. موسیقی «انریکه ایگلسیاس»

1 پسندیده

سلام
قسمت اول رو ببینید گفته floor
معنی محل یا قسمت‌مخصوص رقص رو میده (کلمات انگلیسی معمولا چندتا معنی دارن برای همین‌بهتره همیشه‌معانی انگلیسی رو چک کنید چون کامل ترن)
بعدم‌گفته take the floor
یعنی رقصیدن

3 پسندیده