معنی کلمه serves و determined تو این جمله ها چیه؟

معنی کلمه serves تو این جمله A uniform, however, serves two important purposes. و معنی کلمه determined تو این جمله The objects and clothing that become important symbols in a culture are determined by the special meaning that people give them. چیه؟


این تاپیک مربوط به «Reading 2» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Oxford Inside Reading»، «Book 1»، فصل «درس چهارم»

سلام دوست عزیز
اینجا serve به معنی به‌کار رفتن یا نشون دادنه.
و determined به معنی تعیین شدن.
معانیشون رو تو لینک‌های زیر میتونید ببینید.

1 پسندیده