تالار زبانشناس

کلمات بولد

کلماتی که توی متن بولد هستن رو دیکشنری شناسایی نمیکنه. جریان چیه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «خرگوش سخاوتمند» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

1 Likes

خب معنی این کلمات در آخر ترجمه فارسی متن درس قرار گرفته…

3 Likes