تالار زبانشناس

He will be faced with an academic attainment test

معنی این جمله چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Brother by Vic» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۵»)

1 Likes

او با یک آزمون ارزیابی تحصیلی مواجه خواهد شد.

2 Likes