تالار زبانشناس

I didn't know why

یه چیزه دیگه تلفظ میکنه

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Friend by Lillian» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۵»)

فکر کنم میگه i don’t know why. زیاد فرقی هم نمیکنه.

2 Likes