تالار زبانشناس

We are just plain crazy

معنیش چی میشه

======================
این تاپیک مربوط به درس «My Friend by Lillian» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱۵»)

1 Likes

plain برای تاکید بیشتر به کار میره.

یعنی ما فقط و فقط دیوونه ایم.

5 Likes