♥ چالش ایجاد عادت های مفید در زندگی ♥

beneficial_life
چالش
:hearts: چالش ایجاد عادت های مفید در زندگی :hearts:
0.0 0

#2080

Screenshot_20180228-235755


#2081

:cry::cry::expressionless: تلافی میکنم
قووووول

Screenshot_20180301-232451


#2082

در جهان من همه چیز نیکوست. خداوندا سپاس گزارم، خداوندا سپاس گزارم، خداوندا سپاس گزارم :rose::pray:

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B1-%DB%B2%DB%B3%DB%B4%DB%B1%DB%B2%DB%B5

IMG_20180301_233848


#2083

منم میخوام از این به بعد فعالیتم رو شروع کنم شاید بهانه ای بشه برا اینکه یه نظمی بدم به زندگیم:v:️:grinning::v:


#2084

uhabits


#2085

سلام خوش اومدین
با ارزوی موفقیت :clap::clap::blush:


#2086

Screenshot_20180302-234141


#2087

در جهان من همه چیز نیکوست. خداوندا سپاس گزارم، خداوندا سپاس گزارم، خداوندا سپاس گزارم :rose::pray:

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B3-%DB%B0%DB%B0%DB%B3%DB%B9%DB%B4%DB%B3


#2088

tmp_13207-stitch2018%2003%2003_16%2018%20521497856837


#2089

در جهان من همه چیز نیکوست. خداوندا سپاس گزارم، خداوندا سپاس گزارم، خداوندا سپاس گزارم :rose::pray:

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B3-%DB%B2%DB%B3%DB%B2%DB%B6%DB%B2%DB%B1


#2090

Screenshot_20180304-002851


#2091

به به عجب شنبه ی پر تیکی داشتی براوو.
ایشالله همیشه پر از تیک باشه روزات.
:heart_eyes::heart::rose::rose:
من ایشالاه امروزم بخیر بگذره ازاد میشه زمانم و هر شب امار میدم. :raised_hand:


#2092

ممنون فدات
ایشالا :heart_eyes:

آره اگه خانه تکانیا اجازه بده پر تیک بمونم :expressionless:


#2093

در جهان من همه چیز نیکوست. خداوندا سپاس گزارم، خداوندا سپاس گزارم، خداوندا سپاس گزارم :rose::pray:

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B4-%DB%B2%DB%B2%DB%B4%DB%B6%DB%B0%DB%B9


#2094

Screenshot_20180304-233139
:heart::heart::heart:
Screenshot_20180304-220823


#2095

الهی :heart_eyes: :heart_eyes:


#2096

tmp_19259-stitch2018%2003%2005_16%2021%20441497856837


#2097

در جهان من همه چیز نیکوست. خداوندا سپاس گزارم، خداوندا سپاس گزارم، خداوندا سپاس گزارم :rose::pray:

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B5-%DB%B2%DB%B3%DB%B3%DB%B4%DB%B0%DB%B0


#2098

Screenshot_20180305-235632
شبتون خوش :heart:


#2099

در جهان من همه چیز نیکوست. خداوندا سپاس گزارم، خداوندا سپاس گزارم، خداوندا سپاس گزارم :rose::pray:

Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B8%DB%B0%DB%B3%DB%B0%DB%B6-%DB%B2%DB%B3%DB%B2%DB%B2%DB%B4%DB%B4

آرامش را باید در خودمان جست و جو کنیم
نه اینکه منتظر باشیم دیگران برایمان به ارمغان بیاورند…