بازی با کلمات

دوستان برای کمک به یادگیری لغات بنظرم یک بازی شروع کنیم
مثلا اولین نفر یک کلمه از لایتنرش بنویسه نفر دوم یک مثال با اون کلمه بنویسه و سپس یک کلمه از لایتنر خودش بزاره تا دیگران یک مثال بنویسند و یک کلمه از لایتنرشون بزارن هرکس موافقه این بازی شروع کنیم سعی کنید کلمات سخت باشه معنی فارسیشم بزارید

11 پسندیده

Principle
اصل قانون

حالا یک نفر با این کلمه یک جمله بگه و یک کلمه از لایتنرشو بزاره

3 پسندیده

When you are at my home you must respect my principles.

Definit قطعی

5 پسندیده

It is definite
That my father willcome back

لطفا اگر ساختار جمله اشتباه تصحیح کنید دانشم در این حده

لغت بعد
Inspire

3 پسندیده

Hi
I always trying to inspire zabanshenas member to read more and more.becuse reading help us to speak.

Instalment

5 پسندیده

The bank has allowed me to pay the loan instalments monthly.

Inextricably=Insaparably

3 پسندیده

ایا لغت بالا به معنای حل نشدنی هست؟

This question seems be inextricably who can solve it?

2 پسندیده

کلمه بعد

Intensity:شدت،قوت

1 پسندیده

Hi…
No i dont think so. It means two or more things are
inseparable. They also closely connected. With Intensity and we cant separate them.

The next one :
incorporated
گنجوندن. به هم پیوست زدن.داخل کردن مثلا تو سند و اینا.جا دادن. ضمیمه کردن

3 پسندیده

Yes,one of its synonyms is,indissolubly

3 پسندیده

ترجیحا معانی فارسیشم بزارید چون بلد نیستم و نوعش فعل قید و…

2 پسندیده

The company was incorporated ten years ago.
ثبت شدن،یکی شدن

2 پسندیده

چشم ببخشید

1 پسندیده

بعدی از لایتنرم

Distinction
تمایز،فرق،امتیاز

1 پسندیده

There’s a distinction between the words of someone who wants to tell us something in order to cheer us up(makes us happy)and the one who says unpleasant things to make fun of us

Subversion =Sabotage
It can be meant as destroying
خراب کردن،نابودکردن ،براندازی یه(حکومت/سیستم و…)
خیلی ممنونم ازین پیشنهاد مفیدتون خانم جلالیان عزیز.اولش که شروع کردم فکرنمیکردم،جالب باشه.اما الان دوست دارم ادامه بدم.

3 پسندیده

I fear to make a sentence by “subversion” because of government

Involve
درگیر کردن یا شدن

3 پسندیده

بله چون قدرت رایتینگ و جمله سازی به چالش میکشه و لایتنر های همو شریک میشیم
خواهش

3 پسندیده

The most courageous young people of Libya carried out Sabotage against their government some years ago .
The next word:exclusively

3 پسندیده

I dont want to get involved with her divorce

2 پسندیده

I’ve never thought working as a teacher involves too difficulties

2 پسندیده