چرا قبل pleasure , a اورده؟

سلام، چرا در جمع it’s a pleasure to meat you قبل pleasure a اورده؟


این تاپیک مربوط به درس «احوال‌پرسی» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «عبارات رایج انگلیسی »

1 پسندیده

it’s a pleasure to…
یه اصطلاحه
به معنی موجب خوشبختی است که …

4 پسندیده