نوع ضمیر در جمله زیر

تو جمله زیر
The captain’s cutlass had blood on it
نباید به جای it اخر جمله itself میبود ؟


این تاپیک مربوط به فصل «فصل 01» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. مجموعه «کتاب های خیلی ساده»، کتاب «جزیره ی گنج»

در بعضی جمله ها که هیچ ابهامی ایجاد نمیشه
لازم نیس از ضمایر انعکاسی استفاده کنیم و به جاشون از ضمایر مفعولی استفاده میکنیم
معمولا این اتفاق بعد حروف اضافه پیش میاد که اینجاonهستش

ی مثال میزنم براتون
Close the door behind you

اینجا خیلی واضحه که منظورش با شماست و نه شخص دیگه ای پس لازم نیس از ضمیر انعکاسی استفاده کنهyourself×

5 پسندیده

مرسی از شما:heart::heart::heart:

1 پسندیده