جایگاه now در جملات

چرا در جمله زیر ‌
Now
در وسط جمله آمده است ؟
I have a sofa now, from my parents.


این تاپیک مربوط به «شنیدن ۲» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Interchange»، «سطح مقدماتی»، «درس هفتم - آیا چشم‌انداز خوبی دارد؟»

قید های زمان now، then، و once تقریبا میتونن هر جای جمله بیان. اول، وسط، و آخر.

یعنی همه مثالهای زیر درسته:

Now it is time to leave.

It is now time to leave.

It is time to leave now.

5 پسندیده

خیلی ممنونم :rose::rose: