نقش bored در جمله زیر

Karen is bored at work and at home

از نظر گرامری زمان این جمله چیست؟ بخاطر فعل bored کهp.pنمیدونم زمانش چیه

3 پسندیده

سلام .
نه bored
اینجا صفت هست .

3 پسندیده

بسیار ممنونم:heart::heart::heart:

2 پسندیده

خواهش میکنم:hibiscus::hibiscus:

1 پسندیده