تالار زبانشناس

نداشتن معنی لغات

چرالغات درمتن فقط علامت گذاری میشه ولی ترجمه دردسترس نیست

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

عزیزم خودت باید از دیکشنری پیدا کنی، یا از روی ترجمه فارسیش ميتوني بفهمی

باید دیکشنری(ها) رو دانلود کنی مشکلت حل میشه