چرا با don't منفی نشده است؟

چرا در جمله زیر با don’t منفی نشده است ؟

Well, I never eat fish for breakfast, but I like to try new things.


این تاپیک مربوط به «مکالمه ۲» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «Interchange»، «سطح مقدماتی»، «درس نهم - آیا تخم‌مرغ لازم داریم؟»

سلام چونکه never خودش جمله رو منفی میکنه و نیازی به don’t نیس

3 پسندیده

خیلی ممنونم‌:rose:
پس فقط با ever باید فعل رو منفی کنیم .‌
کدام رایج تر است ؟
میتوان در این جمله از
Don’t ever استفاده کرد؟

1 پسندیده

Ever
در حالت سوالی کاربرد داره.

1 پسندیده

Do u ever eat fish?
شما هیچوقت ماهی میخورید؟

1 پسندیده

خیلی خیلی ممنونم. :rose::rose::rose:
اخه اگه اشتباه نکنم جایی دیده بودم که اگر بخواهیم ever را به معنای “هرگز” به کار ببریم باید فعل رو منفی کنیم . شاید اشتباه یادمه. :grin::rose::rose::rose:

1 پسندیده

نه کافیه از
Never
استفاده کنید.

1 پسندیده

خیلی ممنونم :rose:

1 پسندیده