تالار زبانشناس

چند سوال گرامری

معنیه once upon دقیقا چی میشه؟
در جمله A terrible dragon had come to live اینجا had دقیقا چه معنی میده؟
کلمهwith در اول جملهwith nothing left to giveچه معنی میده
در بخشهایی از درسهای گذشته ازam,is,areاستفاده شده در این داستانها اینها رو باید در زمان حال استفاده کرد یا گذشته

======================
این تاپیک مربوط به درس «جورج و اژدها» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

1 Likes

once upon a time یعنی روزی روزگاری

بله

1 Likes