تالار زبانشناس

غلط داره درس

he was رو نوشته he saw
اون غلط نوشته یا من نمیفهمم ؟؟
جای دیگه هم یه قسمتی رو میگه که دررمتن نیس

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

Saw گذشته فعل see است
He saw: او دید

2 Likes