آیا منظور cars است؟

به نظر میرسد در جمله
They’re good cards.

منظور
Cars باشد


این تاپیک مربوط به «Unit 4 - Lesson 14» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «American English File»، «ابتدایی»، «کتاب دانش آموز»، «درس ۴»

1 پسندیده

سلام دوست عزیز
بله این اشتباه تایپیه.
برای تصحیح به همکاران اطلاع داده می‌شه
ممنون از دقتتون

2 پسندیده

:heart_eyes::heart_eyes::rose:

1 پسندیده