تالار زبانشناس

How can we miss it?

لطفا معنی کنید

======================
این تاپیک مربوط به درس «National Day by Vicky» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۲۰»)

ما چجوری میتونیم از دستش بدیم؟؟

3 Likes