تالار زبانشناس

با سلام معنی درس چطور پیدا بکنیم

سلام

گزینه ی (فا) رو بزنید
بالا سمت راست

3 Likes