ارزیابی شما از کتاب «با اطمینان می دانم که»

ارزیابی شما از کتاب «با اطمینان می دانم که»
none 4.5 2

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب «با اطمینان می دانم که» در اپلیکیشن زبانشناس است.

توضیح مختصری از این دوره: لهجه: امریکن نمره: 4.2 از 5 اوپرا وینفری به عنوان شخصی که برنامه تلویزیونی خود را راه اندازی کرده و به تنها میلیاردر آفریقایی-آمریکایی تبدیل شده و از دانشگاه هاروارد درجه افتخاری و همچنین مدال آزادی ریاست جمهوری به وی اعطا شده است. او از تجربیاتش درسهایی برای زندگی فرا گرفته که چهارده سال است در مجموعه آنچه می دانم مطمئنا در مجله اوپرا ، که الهام بخش هزاران نفر بوده است به اشتراک گذاشته است.

سطح: خیلی سخت

کتابی زیبا و سرشار از رشد و تکامل از Oprah Winfrey
گوینده ی کتاب هم خود نویسنده س و با حس و انرژی، دوچندان تاثیر میذاره و لذت بخش می کنه مطالعه ی کتاب رو

My entire life is a miracle.
And so is yours.
That I know for sure.

What I know for sure is that every day brings a chance for you to draw in a breath, kick off your shoes, and step out and dance—to live free of regret and filled with as much joy, fun, and laughter as you can stand.

ممنونم از Oprah و زبانشناس برا فرصت مطالعه ی چنین کتابایی :tada:

2 posts were merged into an existing topic: تعمیرگاه زبانشناس :pushpin:

کتاب بدی نبود خوب بود آسون بود و چقد خوب که خود خانم وینفری گوینده ش بود و به جذابیتش اضافه کرده بود.

1 پسندیده