تالار زبانشناس

متن فارسی دروس

سلام اینکه تو سرویس ها نوشته متن فارسی دروس.
این متن فارسی کجاست؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «داستان کوتاه انگلیسی بالشت پری» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی سوم»)

هر درس اگر ترجمه فارسی داشته باشه یه فا بالای درسش هست