انتقاد دارم

انتقاد دارم
0

#1

کاش همراه با معنی بود داستاناش

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

تمام داستان های دوره بچه گانه دارای ترجمه هستند.
بالا سمته راست رو ببینید یه دکمه هست “فا” اونو بزنید ترجمه مشخص میشه.