تالار زبانشناس

معنی کلمه vic

معنی عنوان درس چی میشه؟

======================
این تاپیک مربوط به درس «“My Favorite Sport by Vic”» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «قصه های شاگردان Emma»، فصل «قسمت ۱»)

من این درس را ندارم ولی اینطور به نظر میرسه که ویک اسم یک نفر باشه

1 Likes

سلام. ویک اسم نویسنده این درس است. پس ترجمه عنوان درس«ورزش مورد علاقه من نوشته شده بوسیله ویک» می شود. اگر به دیگر داستانهای مجموعه قصه های شاگردان Emma توجه کنید همه عناوین همین طور هستند. به نظر می رسید که این اشخاص که راوی داستان هستند شاگردان Emma بوده اند. برای همین مجموعه این عنوان کلی را دارد.

4 Likes