معنی have over چیست؟

Have over
در این جمله چه معنایی دارد؟

I seemed to have spilt tea over your CV.


این تاپیک مربوط به درس «مصاحبه» در اپلیکیشن «زبانشناس» است. دوره «انگلیسی در محل کار»

1 پسندیده

سلام
اینجا have spilt با هم هس به معنای ریخته ام
و over هم حرف اضافه هس و به معنای روی
به نظر میرسه روی رزومه ات چای ریخته ام.

5 پسندیده

خیلی ممنونم :rose::rose::rose::rose:

2 پسندیده